Baca Sistemleri

Baca çeşitleri; Duman bacası, Hava bacası, Tesisat bacası ve Çöp bacası olmak üzere dörde ayrılıyor.
 
1- Duman bacası; Kullanıldığı cihaz veya bina ya da ortak alandaki duman ve kokuları uzaklaştırmaya
 yarayan bacaya deniyor.
 
2- Hava bacası; Kullanıldığı yerdeki pis havanın iç ortamdan dış ortama atılmasına ve bölüm veya ortak alanın havalandırılmasına
 yarayan bacaya deniyor.
 
3- Tesisat bacası; Binada düşey doğrultuda kablo, boru, 
kanal gibi tesisat elemanlarının topluca geçirildiği, ortak mahallere açılabilen ve müdahale edilebilen bacaları 
ifade ediyor.
 
4- Çöp bacası; Binada düşey doğrultuda katı atıkların zemin veya bodrum kata ulaştırılması için 
kullanılan bacaya deniyor.
 Çöp bacalarının Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına uygun yapılması gerekiyor.

Hızlı iletişim
  • +90 288 606 01 39
  • +90 541 429 21 00
  • info@demirsahoglu.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara